Veštine upravljanja u IT okruženju

Opšti podaci o kursu:

Veštine upravljanja u IT okruženju je dvodnevni kurs na kome će biti predstavljene tehnike kako motivisati i osnažiti članove tehničkih timova, organizovati efikasne sastanke I prezentacije, kao i kako kreirati proaktivno, klijent fokusirano radno okruženje sa ciljno orjentisanom kulturom.


Šta ćete naučiti?

Teme:

 • Izazovi u okviru IT Management-a
  • Koji su to kritični faktori uspeha bazirani za zahtevima klijenata
  • Analiza stakeholder-a
  • Upravljanje očekivanjima
 • Balansiranje između vođstva I administrativnih poslova
 • Vaš stil rukovođenja
 • Primena Mintsberg modela na Vaš model rukovođenja
 • Motivacija tehničkog osoblja
 • Delegiranje i osnaživanje
 • Kreativno rešavanje problema
 • Efektivni sastanci
 • Efektivne prezentacije

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen:

 • IT menadžerima,
 • Projektnim menadžerima,
 • Članovima IT timova.

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: simulacije, grupne diskusije, upitnici, rad u parovima, kratka predavanja i grupne diskusija.


Trajanje i tempo kursa:

Dva dana (2 x 8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Seritifikat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Takođe je trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta, ISO 27001 Lead Auditor, ITILa, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.

Ljiljana Dimitrijević ima skoro 20 godina iskustva rada u oblasti obrazovanja odraslih. Radi na proceni obrazovnih potreba, razvoju programa i planova, organizaciji i realizaciji obrazovnih aktivnosti i evaluacija obrazovanih aktivnosti i razvoju potreba na osnovu rezultata.  Diplomirani je andragog (Filozofski fakultet Beograd), magistrirala je na temu „Permanentno obrazovanje odraslih u funkciji unapredjenja poslovanja preduzeća“(Fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu) i doktorski je kandidat sa odobrenom tezom „Sistem kvaliteta kao faktor unapredjivanja efektivnosti i efikasnosti obrazovanja odraslih“ (Filozofski fakultet Beograd).

Kada je reč o poslovima koji se odnose na sisteme upravljanja i tu je iskustvo od 15 godina u uvođenju, implementaciji, kao i proverama sistema upravljanja u odnosu na ISO 9001, 14000, 18000. Poseduje sertifikate Exemplar Global (RABQSA) za navedene standarde, i radi kao auditor za NSF sertifikacionu kucu iz USA. Razvila profesionalnu trenersku shemu za Exemplar Global (RABQSA) sa još 4 stručnjaka iz sveta, po kojima se sad radi svuda u svetu pod kapom Exemplar Global (RABQSA).

Ljiljana Dimitrijević je član Društva Andragoga Srbije, RABQSA (Exemplar Global) član komiteta za profesionalne trenere, Quality Management Systems Lead Auditor Certified sertifikovan kod RABQSA.  Sertifikat br.: 8466, Environmental Management System Lead Auditor sertifikovan kod RABQSA. Sertifikat br: 8466.