Opšti podaci o kursu:

Budući da se sam proces uspešnog pregovaranja odvija kroz komunikaciju, koja osim verbalnog aspekta uključuje i poznavanje neverbalne komunikacije, napredni deo programa podrazumeva analizu studija slučajeva i uvežbavanje veština pregovaranja..


Šta ćete naučiti?

Teme kursa:

  • Principi pregovaranja
  • Podmetanja i neetičke igre
  • Pregovaranje sa teškim ljudima
  • Umeće postizanja dogovora
  • Studije slučaja/uvežbavanje

 Način rada: Trening se realizuje u grupi, po principu interaktivnog rada i iskustvenog učenja, koristi se metoda snimanja vežbi.


Kome je kurs namenjen?

Seminar je namenjen svim poslovnim ljudima koji rade u kompetitivnom okruženju, a posebno srednjem i top menadžmentu.


Trajanje i tempo kursa:

Dva dana (2 x 4 sata)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Brankica Ristić je završila psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a status RE i KBT psihoterapeutkinje stekla u REBT pridruženom trening centru Instituta Albert Elis.

Sertifikovana je trenerica asertivne komunikacije sa dvadesetogodišnjem iskustvom u dizajniranju i izvođenju različitih obuka i treninga za trenere u nevladinom, javnom i profitnom sektoru, kao i u koordiniranju i realizaciji kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja.

Autorka akreditovanih obuka za zaposlene u obrazovnom sistemu.