Opšti podaci o kursu:

Osnovni cilj treninga je unapređenje veština poslovne komunikacije u situacijama pregovaranja kroz razumevanje važnosti pripreme, poznavanja tehnika pregovaranja i razumevanja specifičnih okolnosti pregovaračkog procesa. Polaznici kursa će unaprediti umeće pregovaranja u poslovnoj, ali i u ličnoj sferi.


Šta ćete naučiti?

  • Uvod u pregovaranje
  • Tipovi pregovaranja i tipovi pregovarača
  • Česte greške u pregovaranjima
  • Komunikološke veštine
  • Osobine uspešnog pregovarača

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: simulacije, grupne diskusije, rad u parovima i kratka.


Kome je kurs namenjen?

Poslovnim ljudima koji žele da  ostvare svoje interese u komunikaciji sa autoritetima, kolegama i klijentima, a posebno menadžerima i onima koji rade u prodaji ili su svakodnevno u  kontaktu su sa „teškim“ ljudima..


Trajanje i tempo kursa:

Jedan dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Brankica Ristić je završila psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a status RE i KBT psihoterapeutkinje stekla u REBT pridruženom trening centru Instituta Albert Elis.

Sertifikovana je trenerica asertivne komunikacije sa dvadesetogodišnjem iskustvom u dizajniranju i izvođenju različitih obuka i treninga za trenere u nevladinom, javnom i profitnom sektoru, kao i u koordiniranju i realizaciji kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja.

Autorka akreditovanih obuka za zaposlene u obrazovnom sistemu.