Veštine za kreiranje uspešnih softverskih organizacija

Opšti podaci o kursu:

Veštine za kreiranje uspešnih softverskih organizacija je dvodnevna obuka koja će pomoći menadžerima softverskih timova  koji se svakodnevno suočavaju sa vrlo izazovnim situacijama, koje ne retko stvaraju osećaj dodatnog pritiska, stresa, mišljenja da se uspešno nose u komunikaciji sa timovima, a da se pri tome i oni sami osećaju dobro i zadovoljno.


Šta ćete naučiti?

I dan

 • Organizaciona kultura
 • Timovi
  • Kako izabrati prave članove tima
  • Kako komunicirati u timu
  • Kako motivisati
  • Performance management – važnost i izazovi
 • Projekti, timovi i prioriteti
  • Uloge i odgovornosti
  • Kako do povećanja produktivnosti timova
  • Šta efikasan projektni menadžment podrazumeva
  • Kako se timovi grade, a kako se uništavaju
 • Osnove na koje uspešni menadžeri softverskih timova treba da se oslone:
  • Tehnička praksa
  • Definisanje prioriteta
  • Kontrola kvaliteta
  • Sigurnost
 • Uloga menadžera
  • Šta uspešni menadžeri rade
  • Kako uspešni menadžeri govore.

II dan

 • Akcioni plan

Napomena: drugi dan je osmišljen tako da na osnovu dobijenih inputa od prvog dana se osmisli akcioni plan konkretnih aktivnosti, u definisanom vremenskom periodu, sa dodeljenim ulogama radi poboljšanja funkcionisanja timova, a samim tim i organizacije.

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: predavanja, grupne diskusije, upitnici/testovi, praktične vežbe.


Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen:

 • Top menadžementu
 • Funkcionalnim menadžerima
 • Vođama softverskih, prodajnih, razvojnih, proizvodnih timova.

Trajanje i tempo kursa:

Dva dana (2×8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Seritifikat:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Takođe je trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta, ISO 27001 Lead Auditor, ITILa, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.

Brankica Ristić je završila psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a status RE i KBT psihoterapeutkinje stekla u REBT pridruženom trening centru Instituta Albert Elis.

Sertifikovana je trenerica asertivne komunikacije sa dvadesetogodišnjem iskustvom u dizajniranju i izvođenju različitih obuka i treninga za trenere u nevladinom, javnom i profitnom sektoru, kao i u koordiniranju i realizaciji kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja.

Autorka akreditovanih obuka za zaposlene u obrazovnom sistemu.