Opšti podaci o kursu:

Lean IT Foundation trening je osmišljen da pomogne IT organizacijama, kako da unaprede, kao i ubrzaju isporuku postojecih usluga ka svojim klijentima. Kroz razumevanje potreba i vrednosti koje su bitne za klijenta, Lean IT Fondation objašnjava i kako isporučiti traženi nivo usluge, uz stalno merenje kvaliteta uradjenog. IT organizacijama ova metodologija omogućuje da razviju svoj pristup kontinuiranog unapredjenja poslovanja i ponašanja. Lean IT je komplementaran sa drugim metodologijama poput ITIL®, PRINCE2® and P3O®.


Šta ćete naučiti?

Teme:

  • Principi Lean filozofije
  • Važnost razumevanja šta je stvarno potrebno klijentu
  • Kako Lean pristup funkcioniše i kako izbeći rasipanja resursa
  • Koji su preduslovi za uvodjenje Lean pristupa, što uključuje i “visual management” alata
  • Kakvo ponašanje i stavovi su važni, kako bi Lean pristup bio uspešan u IT organizaciji
  • DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) model rešavanja problema
  • Kako i na šta Lean principi mogu biti primenjeni u IT okruženju

Kome je kurs namenjen?

  • Bilo kom menadžeru ili specijalisti koji radi u IT organizaciji
  • IT profesionalcima članovima projektnih timova.

Način rada:

  • Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: simulacije, prezentacije, upitnici, rad u parovima i manjim grupama, kratka predavanja i grupne diskusije.

Trajanje i tempo kursa:

Jedan dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Takođe je trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta, ISO 27001 Lead Auditor, ITILa, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.