Opšti podaci o kursu:

Poslovna analiza (Busness Analysis – BA) je oblast koja pruža koncepte i uvide u razvoj inicijalnog okvira (eng. Framework) za bilo koji projekat. BA opisuje kako da od ključnih zainteresovanih strana na projektu dobiti poslovno modelovanje na sistematičan način. Ovim treningom se prezentuje kratak pregled koncepata poslovne analize na razumljiv i prihvatljiv način.


Teme:

 • BA uvod u temu
 • Upravljanje razvojem softverskog ciklusa (Software development lifecycle – SLC)
 • BA uloga u SLC
 • Alati i tehnike koje se koriste u okviru BA
 • BA JAD sesija
 • Tehnike prikupljanja zahteva
 • Tipovi zahteva
 • Funkcijski zahtevi – document prema IEEE (System requirement specification – SRS)
 • BA – USE case, User story
 • Upravljanje zahtevima
 • Change Management i QA u kontekstu poslovne analize

Preduslovi: Polaznici bi trebalo da imaju osnovna znanja poslovnih scenarija i procesa vezanih za industriju iz koje dolaze.

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: simulacije, grupne diskusije, upitnici, rad u parovima, kratka predavanja i studije slučaja.


Kome je kurs namenjen?

Poslovnim analitičarima, vlasnicima projekata, članovima projektnih timova, ili bilo kome ko blisko sarađuju sa poslovnim alanilitičarima, kao I svima koji u okviru svog opisa posla su uključeni u prikupljanje zahteva, pisanje, analizu, razumevanje zahteva vezanih za ICT tehnologije.


Trajanje i tempo kursa:

Dva dana (2×8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbeđena skripta predavača- štampana verzija.


Ispiti i seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Takođe je trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta, ISO 27001 Lead Auditor, ITILa, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.