Opšti podaci o kursu:

Trening se bavi upravljanjem talentima i razvojem zaposlenih. Daje odgovore na određene specifične elemente upravljanja talentima poput: kako da se fokusirate na one kompetencije zaposlenih koje će omogućiti razvoj firme i dati bolje rezultate, koje alate koristiti za najbolju procenu talenta i kako ga dalje najbolje razvijati u skladu sa strateškim planovima kompanije, kako formirati i pratiti tzv. talent pul, kao i kako identifikovati ključne zainteresovane strane u razvoju talentovanog zaposlenog, i na koji način komunicirati i motivisati darovite zaposlene da budu lojalni kompaniji, itd.


Teme:

 • Kako privući i zadržati najbolje zaposlene
 • Na koji način uskladiti potencijal pojedinca sa ciljevima kompanije
 • Kako se fokusirati na one talente i kompetencije zaposlenih koji će omogućiti razvoj firme i omogućiti bolje rezultate
 • Kako prepoznati talenat i potencijal zaposlenih u određenim oblastima
 • Kojim alatima je najbolje proceniti talenat kod zaposlenog i kako ga dalje razvijati
 • Šta je talent pul i kako ga formirati
 • Na koji način komunicirati talentima šta se očekuje od njih i koliko smo zadovoljni njihovim razvojem potrebnih kompetencija
 • Kako formirati individualni pristup talentovanim osobama
 • Koje su to metode razvoja kompetencija talentovanih zaposlenih

Koje su oblasti u kojima se najviše traže talenti na tržištu rada i zašto je važno posvetiti im posebnu pažnju kada se zaposle u kompaniji


Kome je kurs namenjen?

 • HR menadžerima,
 • Funcionalnim menadžerima
 • Svima koji žele da unaprede svoja znanja i veštine u domenu upravljanja ljudskim potencijalima.

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: simulacije, grupne diskusije, upitnici, rad u parovima, kratka predavanja i grupne diskusija.


Trajanje i tempo kursa:

Jedan dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Seritifikati:

Nastavni Centar Informatika svim polaznicima izdaje sertifikat o odslušanoj obuci, koji potvrđuje da polaznici vladaju materijom i da u praksi mogu da primene stečena znanja.


Biografija predavača:

Brankica Ristić je završila psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a status RE i KBT psihoterapeutkinje stekla u REBT pridruženom trening centru Instituta Albert Elis.

Sertifikovana je trenerica asertivne komunikacije sa dvadesetogodišnjem iskustvom u dizajniranju i izvođenju različitih obuka i treninga za trenere u nevladinom, javnom i profitnom sektoru, kao i u koordiniranju i realizaciji kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja.

Autorka akreditovanih obuka za zaposlene u obrazovnom sistemu.