Opis treninga:

Primarni cilj treninga je objasniti koncept održavanja i upravljanja kontinuitetom poslovanja, njegove korake i faze kao i strateške aktivnosti koje se ne mogu zaobići (poput analiza uticaja na poslovanje (BIA – Business Impact Analysis), procena rizika, itd). Polaznici će preko primera dobre prakse biti upoznati kako se upravlja i održava kontinuitet poslovanja, kao i kako izraditi važne interne akte za organizaciju (poput: analiza uticaja na poslovanje, metodologiju procene rizika, procenu finansijskih šteta, kao I izrada planova kontinuiteta poslovanja, i plana oporavka od neželjenog događaja).


Teme:

Teme:

 • Strategija upravljanja kontinuitetom poslovanja
 • Kako proceniti rizike koji proizilaze iz prekida poslovanja?
 • Koraci i faze izrade analize uticaja na poslovanje, tzv. BIA
 • Kako proceniti finansijski i operativni učinak (štetu) poslovnih procesa povezanih s prekidom poslovanja?
 • Koraci i faze izrade plana kontinuiteta poslovanja
 • Strateška analiza prioriteta i opcije oporavka poslovanja
 • Testiranje plana kontinuiteta i plana oporavka
 • Interni akti vezani za BCM

Način rada:

Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada poput grupne diskusije, upitnika, rad u parovima I manjim grupama, kratka predavanja i prezentacije.


Kome je kurs namenjen?

 • Menadžerima zaduženim za upravljanje rizicima u organizaciji,
 • Finansijskim menadžerima,
 • ICT menadžerima,
 • Vlasnicima poslovnih procesa,
 • Članovima timova zaduženih za upravljanje rizicima,
 • Članovima timova za kontrolu, analizu i reviziju poslovanja,
 • Članovima timova zaduženim za ICT bezbednost i reviziju ICT sistema,
 • Poslovnim analitičarima,
 • ICT konsultantima.

Trajanje i tempo kursa:

1 dan (8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Takođe je trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta, ISO 27001 Lead Auditor, ITILa, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.