Opis treninga:

Glavni cilj ovog dvodnevnog treninga je da polaznici razumeju šta poslovni proces podrazumeva I obuhvata. Biti u stanju da kreirate efikasne poslovne procese, kojima se smanjuju I optimizuju troškovi, kao I da efektivno komunicirate horizontalno I vertikalno unutar Vaše organizacije, su samo neke od soft I hard veština, koje poslovni analitičari moraju da poseduju. Polaznici će ovim treningom uspeti da sagledaju širu sliku, sa akcentom na detalje koje poslovna analiza podrazumeva prema BABOK (Business Analysis Body Of Knowledge) – svetski priznatom standardu. Trening daje praktične tehnike i koncepte za analizu poslovnih procesa sa fokusom na softverski razvojni ciklus i pozicijom poslovnog analitičara u njemu.


Teme:

 • Definicija poslovne analize – uvod u temu
 • Tipovi analize – strateška, taktička i operativna
 • Upravljanje razvojem softverskog ciklusa šta podrazumeva (Software development lifecycle – SDLC)
 • Uloga poslovnog analitičara u SDLC procesima
 • Uloga poslovnog analitičara u PLCM (Project Lifecycle Management) procesima
 • Alati i tehnike koje se koriste u okviru poslovne analize
 • JAD (Joint Application Development) sesija – definicija, organizacija
 • Tehnike prikupljanja zahteva
 • Tipovi zahteva: poslovni zahtevi, funkcionalni i nefunkcionalni zahtevi
 • Software requirement specification (SRS) definicija
 • USE case, User story – definicija, koristi, anatomija
 • Zašto i kako uspešni timovi se bave upravljanjem zahtevima?
 • Change Management i QA (Quality Assurance) u kontekstu poslovne analize
 • Budućnost uloge poslovnog analitičara prema BABOK-u, kao i ključne veštine koje poslovni analitičar treba da poseduje

Način rada:

Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada poput grupne diskusije, upitnika, rad u parovima I grupama, kratka predavanja i prezentacije.


Kome je kurs namenjen?

 • Poslovnim analitičarima,
 • Projektim menadžerima,
 • QA menažerima,
 • Testerima,
 • Product Manager-ima,
 • Članovima softverskih timova,
 • IKT menadžerima,
 • IKT konsultantima.

Trajanje i tempo kursa:

2 dana (2 x 8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Takođe je trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta, ISO 27001 Lead Auditor, ITILa, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.