Nastavni Centar

Aktuelni kursevi

Na kursu polaznici će steći osnovna znanja iz Java programskog jezika. Kroz praktične primere polaznici će naučiti šta su objekti i

Pročitajte više…

Polaznicima će ovaj kurs pomoći da ubrzaju i modernizuju Internet prezentacije. Naučiće kako se izgled Internet stranice može izmeniti

Pročitajte više…

Četvorodevni kurs osmišljen je da Vam nadogradi osnove koje imate o metodologiji upravljanja projektom (prema PMbok)

Pročitajte više…

“MORAŠ OSTATI UČENIK, ČAK I KADA POSTANEŠ UČITELJ”

Dipl.inž.maš. Olivera Todorović
Dipl.inž.maš. Olivera Todorović MCSE, MCT
Započela karijeru kao sistem administartor domenskog okruženja sa preko 100 korisnika i računara. Zatim u servisima renomiranih proizvođača računarske opreme kao što su HP i Dell, na poslovima servisa i održavanja servera.Kao predavač u oblasti serverske administracije radi preko 3 godine. Tokom ovog perioda obučavala je administratore u firmama kao što su: SDPR Export – Import, Er Srbija, Službeni Glasnik, JP PTT srbija, Infostan i mnogih drugih
Aleksandar Mirković
Aleksandar MirkovićComptia Security+
Aleksandar Mirković je predavač sa zavidnim radnim iskustvom u oblasti informacionih tehnologija sa naglaskom na informacione tehnologije. Završio je doktorske studije u oblasti informacione bezbednosti. Vlasnik je sertifikata Comptia Security+, ali i velikog broja sertifikata u domenu IT infrastrukture.
Prof.dr Siniša Vlajić
Prof.dr Siniša Vlajić
Diplomirao, magistrirao i doktorirao na FON-u. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora i član je laboratorije i katedre za softversko inženjerstvo na FON-u. Oblast njegovog stručnog interesovanja su projektovanje softvera, softverski paterni, softverski procesi i Java programski jezik. Pored kurseva učestvovao je i u oko 30 projekata od kojih su većina bili u oblasti razvoja informacionih i softverskih sistema.

Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju