Postanite Microsoft Ekspert

Kurs MCSA (Microsoft® Certified Solutions Associate – administrator sistema sa Microsoftovim sertifikatom) namenjen je profesionalcima koji implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme u postojećim mrežnim i sistemskim okruženjima zasnovanim na Microsoft Windows Server 2012 platformama, uključujući i Windows .NET Server. MCSA stručnjaci bave se prilikom implementiranja instaliranjem i konfigurisanjem delova sistema, dok prilikom upravljanja admininstriraju i održavaju sistem. MCSA sistem inženjer može da održava stotine, pa i hiljade korisnika, od dve do sto lokacija. Mrežni servisi i resursi obuhvataju poruke, baze podataka, datoteke i štampanje, proksi servere ili mrežne barijere, Internet i intranet, kao i daljinske pristupe i upravljanje klijentskim računarima. Kada je reč o povezivanju, tu je pre svega obuhvaćeno povezivanje poslovnica i pojedinačnih korisnika na udaljenim lokacijama sa korporacijskom mrežom, a takođe i povezivanje korporacijske mreže sa Intenetom.

Prijavi se na kurs već danas

Plate administratora sa MCSA  Sertifikatom u Svetu

Kompanija Microsoft je zahvaljujući svojim softverskim rešenjima u poslednjih nekoliko decenija preuzela primat u oblasti projektovanja sistemskog softvera. Microsoft-ova softverska rešenja danas pokrivaju više od 85% svetskog tržišta. To znači da su narasle potrebe za visoko obučenim sistemskim inženjerima, koji znaju da rade i poznaju sve prednosti ove tehnologije. Zbog toga je Microsoft i uveo različite nivoe sertifikovanja za svoje sistemske inženjere. Kolika je prosečna godišnja zarada sistemskih inženjera koji imaju jedan od Microsoft-ovih sertifikata možete da vidite na donjem grafikonu. Ova informacija je preuzeta sa sajta:>mcpmag.com/salarysurveys

Kursevi kao priprema za polaganje Microsoft ispita

Kako bi stekli zvanje (sertifikat) MCSA Windows Server 2012 potrebno je položiti zvanične Microsoft ispite 70-410, 70-411 i 70-412. Sa željom da Vam olakša polaganje ispita, Nastavni Centar Informatika a.d. organizuje obuke koje predstavljaju uspešnu pripremu za polaganje Microsoft ispita i dobijanje sertifikata. Pomoću klika na slike ispod možete videti detaljne informacije o svakoj pojedinačnoj obuci.

20410: Installing and Configuring Windows Server® 2012
Obuka 20411: Administering Windows Server® 2012
20412: Configuring Advanced Windows Server® 2012 Services

Ispiti neophodni za sticanje MCSA Windows Server 2012 sertifikata:

MCSA Windows Server 2012

Microsoft® Certified Solutions Associate (MCSA ): Windows Server 2012 je prestižni sertifikat koji pruža potvrdu o stečenom znanju i veštinama u oblasti sistemske administracije na Microsoft Windows Server platformi.

Sertifikovani stručnjaci iz oblasti sistemske administracije su osposobljeni za implementaciju, instalaciju, konfiguraciju i održavanje infrastrukture samostalne mreže (računara, servera, štampača, rutera i ostalih mrežnih resursa), kao i za komunikaciju između pojedinih mreža , kao i sa internetom.

Ova problematika uključuje sve servise od domenskih (servisa aktivnog direktorijuma), preko DNS, DHCP i drugih deljenih resursa(serveri i storage), do sigurnosti i bezbednosti komunikacije i samih podataka. Kako je Windows Server 2012 tzv. „Cloud ready“ platforma, to MCSA sertifikat svedoči o tome,da su administratori osposobljeni da samostalno naprave „on premise cloud“, tj da se omoguće korisnicima da kroz internet koriste sve mrežne resurse (deljene foldere, aplikacije, elektronsku poštu) ne samo sa domenskih računara već i sa svojih privatnih non-Microsoft uređaja, sa bilo kog mesta na planeti.

Posebna pažnja se poklanja nadgledanju, merenju performansi i otklanjanju uočenih problema. Kao i konfigurisanju udaljenih kancelarija i njihovoj komunikaciji sa centralom.