Opšti podaci o kursu:

Tokom ovog kursa biće prezentovana MS Dynamics Sure Step metodologija, koja je tzv. End-to-end, skalabilni implementacioni model namenjen onima koji uvode Microsoft Dynamics rešenja. Primenom ove metodologije postiže se uspešno vođenje i implementacija Microsoft Dynamics rešenja. Tokom kursa biće poseban osvrt na korake koje treba preduzeti prilikom implementaciju Microsoft Dynamics CRM rešenja.

CRM sure step


Šta ćete naučiti?

Teme:

 • Projektni menadžment – definicija za kompleksno rešenje poput Microsoft Dynamics CRM
 • Šta je Microsoft Sure Step?
  • Preduslovi za korišćenje tehnički, instalacija
  • Osnovna struktura Microsoft Sure Step: rešenja, proizvodi, tipovi projekta
  • Dokumentacija prema Microsoft Sure Step metodologiji
  • Korišćenje alata, praktična primena
 • Projektni Menadžment osnove
  • PM životni ciklus naspram. MS Sure Step ciklusa
  • PM procesi
  • Waterfalled tipovi projekata: faze implementacije
  • Agilni tipovi projekata: faze implementacije
 • Primena Microsoft Sure Step na Microsoft Dynamics CRM: koraci implementacije
  • Prodajni proces
  • MSSP – Microsoft Solution Selling Process
  • Ponavljajući procesi u okviru prodajnog tima
  • Podrška prodajnog ciklusa ka klijentu
 • QA (eng. Quality Assurance) na projektu i optimizacija
 • Projektno orjentisana organizacija i upravljanje promenama.

Preduslovi: Poželjno je da polaznici imaju predznanja iz oblasti PLC (Project Lifecycle Management), ili PMbok metodologije, ili Prince 2, ili neke agilne metodologije.

Način rada: Obuka je bazirana na aktivnom i iskustvenom učestvovanju polaznika u različitim oblicima interaktivnog rada: simulacije, grupne diskusije, upitnika i kratkih predavanja. Za polaznike kursa obezbeđen je računar, kao i softver potreban za realizaciju nastave, uz nastavne materijale.


Kome je kurs namenjen?

Projektnim menadžerima koji će voditi implamentaciju MS Dynamics CRM-a, članovima projektnog tima, CRM konsultantima, IT menadžerima, itd.


Trajanje i tempo kursa:

2 dana(2 x 8 sati)


Literatura za polaznike:

Obezbedjena skripta predavaca- štampana verzija.


Biografija predavača:

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na ICT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama.

Kao trener Biljana ima preko 10 godina iskustva u realizaciji treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, upravljanja kvalitetom. upravljanje odnosima sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanje poboljšanjem poslovanja, itd.

Autorka je akreditovane obuke za MSPP, kao i sertifikovani konsultant za poslovne veštine pri Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj. Takođe je trener Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće standarde: ISO 27001 (Upravljanje bezbednošću informacija), kao i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Ima sertifikate iz Projektnog menadžmenta, ISO 27001 Lead Auditor, ITILa, kao i Lean Practitioner u čijoj osnovi je primena Kaizena.