Informatika među prvima dobila akreditaciju za stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnoj samoupravi

Krajem prošle godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije donelo je rešenje kojim je Informatika akreditovana za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Prijava za akreditaciju podneta je u avgustu 2017, a na osnovu Javnog poziva za akreditaciju pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, koji je raspisan u junu 2017.

Podnetu prijavu razmatrao je Savet za stručno usavršavanje, koji je ministru državne uprave i lokalne samouprave dostavio obrazloženi predlog da akredituje podnosioca prijave za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, kao pravno lice.

Informatika je takođe prošle godine od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, akreditovana kao javno priznat organizator aktvinosti obrazovanja odraslih (JPOA) za sledeće elaborate:

  • Obuka za razvijanje stručnih kompetencija za kompjuterski grafički dizajn
  • Obuka za operatera personalnih računara
  • Obuka za razvoj stručnih kompetencija Web programera
  • Obuka za administratora personalnih računara.

Inače, Nastavni centar Informatike koji organizuje kurseve i obuke postoji više od 40 godina, ima veliki krug saradnika, a pored sopstvenih stručnih kadrova, angažovani su i drugi vrhunski predavači, profesori s fakluteta, programeri, andragozi itd.

Tokom četrdeset godina, kroz Nastavni centar Informatike prošlo je mnogo ljudi koji su  znanja i kompetencije koje su stekli ovde uspešno primenili i u praksi, a to se odnosi i na pravna lica (firme, državni organi, međunarodne kompanije), i na pojedince.

e-mail: marijana.lukic@informatika.com