Danas, kada je praktično ceo svet umrežen preko Interneta, teško je i zamisliti da neko ko se bavi preduzetništvom u bilo kom obliku, nema Internet prezentaciju, popularnije rečeno veb sajt, ili jednostavnije – sajt.

Ovo nepisano pravilo važi, pre svega, za zemlje čija je ekonomska moć takva da omogućava brz i nesmetan razvoj savremenih tehnologija. Naravno, i oni manji, ekonomski slabije razvijeni, trude se da, shodno objektivnim okolnostima i subjektivnim slabostima, uhvate korak sa ovim prvima.

Bez obzira na makro i mikroeknomska kretanja u svetu i bližoj okolini, razvoj Interneta u Srbiji možda i prednjači u odnosu na ostale parametre razvoja društva, kako u celini tako i u pojedinim segmentima.

Da je tako, svedoče i procentualni podaci o povećanju preduzeća koja imaju svoj veb sajt u poslednijh deset godina (prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije).

  1. godine 52,9% preduzeća u Srbiji (sa 10 i više zaposlenih; bez AP Kosovo i Metohija) imalo je i koristilo veb sajtove u svom poslovanju. Deset godina kasnije, procenat je znatno povećan – 80,8% (2016.)

U centralnoj Srbiji stanje je bilo ovakvo: 45,6% (2006.), odnosno 77,5% (2016.)

Beograd je, prema očekivanjima tu iznad proseka: 63,8% (2006.), odnosno 84,0% (2016.)

U Vojvodini su poređenja sledeća: 47,7% (2006.), odnosno 80,8% (2016.)

Dakle, što bi naši stari i mudri rekli „bez alata nema ni zanata“. Veb sajt, je neophodan „alat“ u poslovanju, da se predstavite, prikažete ko ste, i čime se bavite i na taj način otvorite nove mogućnosti, tako što ćete postati „vidljivi“ na Internetu.

 

Naučite sami da napravite i održavate svoj veb sajt na kursu WordPressa. Za više informacija kliknite ovde.