„Da li ste već u Oblaku?“

Cluod (oblak) je pojam sa kojim se sve češće susrećemo, često u mobilnoj telefoniji. Svi imamo google account-e na koje skladištimo sopstvene kontakte, fotografije i podatke. Primetili smo da i mobilni operateri u okvru svojih usluga nude cloud servis, ali šta je zaista cloud?

Cloud computing ili računarstvo u oblacima je platforma koja aplikacije i podatke tretira kao uslugu umesto kao proizvod, a ta usluga se isporučuje preko interneta. Glavna prednost je da se podaci ne nalaze na jednom uređaju, već na „oblaku“. Dakle, možete prisutpiti njima sa bilo kog uređaja(smart phone, laptop, tablet) i obaviti posao bilo online ili offline.

Prednosi cloud servisa i zašto je potreban?

Interesantan je  za preduzeća gde se posao obavlja van kancelarije i gde više od jednog zaposlenog ima podatke na istom računaru. Upravo zbog lakše komunikacije i razmene informacija cloud se pokazao kao odlično rešenje. Korišćenjem clauda dobijate celokupnu kancelariju, kancelarija koje je tamo gde ste Vi. U okviru „celokupne kancelarije“, prvenstveno mislimo na Office 365 gde  dobijate – Word, PowerPoint, Excell, Outlook itd. To što će Vam kancelarija biti u cloud-u, omogućava da maksimizujete ulaganja u tehnologiju, a smanjite troškove.

U praksi se često postavlja pitanje sigurnosti ovog servisa, iz tih razloga ćemo odgovoriti na ovo često postavljano pitanje. Svi podaci na cloudu su više nego sigurni! Prvenstveno, provajderi koji nude usluge cloud computing imaju sigurnosne polise, pa i fizičko obezbeđene lokacije na kojima se čuvaju podaci. Gotovo da je nemoguće enkriptovati kodove  kojima su zaštićeni podaci, pa tako i da se desi hakerski upad, podaci ostaju sigurni. Druga bitna stvar je da se backup podataka automatski vrši posle svake unete promene, što nije slučaj kod hosting provajdera gde se backup radi jednom ili dva puta dnevno.

Pre nego što sebe zapitate da li biste koristili cloudu, setite se da novac odavno držite u cloud okruženju (račun banke). Zašto to ne biste uradili i sa sa podacima?