Kako bi stekli zvanje (sertifikat) MCSE Server Infrastructure potrebno je već imati sertifikat MCSA,  zatim  odslušati kurseve 20413 i  20414 , a nakon toga položiti zvanične Microsoft ispite za iste. Pomoću klika na slike ispod možete videti detaljne informacije o svakoj pojedinačnoj obuci.

20413 Designing and Implementing a Server Infrastructure
20414: Implementing an Advanced Server Infrastructure

MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)  Server Infrastructure je otišao mnogo dalje od puke administracije mrežnih resursa, tako da omogućava administratoru da kroz alate kao što su Windows Server 2012 i Microsoft Sistem Centar administrira rečunare i ostale mrežne(domenske) resurse bilo gde na planeti, bez potrebe da se uređaj sa kojim se upravlja uopšte donosi na centralnu lokaciju gde se nalazi domen.

Administrator sa MCSE sertifikatom je osposobljen da upravlja sa nekoliko hiljada računara sa jedne centralne lokacije, udaljeno sa svog računara, uključujući i sve servere.

Da samostalno dizajnira, planira, implementira, konfiguriše i održava sve resurse koji čine jednu samostalnu mrežu. Da nadgleda rad i otklanja sve tekuće probleme, kao i da planira i implementira proširenje svih postojećih resursa.