Prikupili smo pojmove koji se često pojavljuju u praksi. Kao i sve ostalo, ovaj rečnik će se dopunjavati tokom narednog perioda. Otvoreni smo za sve sugestije.

Pojam Objašnjenje
Licenca Licenca je pravni instrument između proizvođača softvera, nosioca autorskih prava i korisnika, kojim se regulišu prava korišćenja softvera., šta je dozvoljeno a šta nije.
Cloud Pojam koji se odnosi na usluge na oblaku. Ove usluge su globalno dostupne i u ponudi su od strane velikih kompanija kao što je Google, Microsoft, Amazon …
Akademska (Academic license) licenca Licenca isključivo namenjena akademskim institucijama, uslovi korišćenja i odredbe su ograničeni u svrhu obrazovanja u okviru priznatih akademskih i obrazovnih institucija.
Godišnja (Annual license) licenca Licenca koja važi na godišnjem nivou.
Licenca na osnovu kapaciteta (Capacity based license) Licenca bazirana na kapacitetu definisanih elemenata pri konfiguraciji.
Click Trough License Obično se odnosi na softver koji se preuzima sa interneta. Pre instalacije korisnik mora da klikne „kroz“ licencu, da se saglasi sa licencom, da bi mogao da instalira softver.
Klijentska licenca za pristup serveru (Client Access License CAL) Licenca za legalan pristup klijenta serverskim uslugama.
Kredit za cloud (Cloud Credits) Kredit za Cloud je jedinica mere za izvršenje određenih zadataka ili prava da se korisiti određena aplikacija, koju obezbeđuje vendor.
Konkurentna licenca (Concurent License) Licenca koja dozvoljava pristup nekoliko korisnika u isto u vreme. Licenca na mreži se može podrazumevati pod ovim pojmom.
Enterprise licenca (Enterprise License) Enterprise se odnosi na čitavo preduzeće ili filijalu. Ova licenca je definisana u ugovoru i pokriva čitavo okruženje.
Font Licenca Licenca koja se odnosi na upotrebu specifičnih fontova.
Freeware Licenca koja se ne naplaćuje, ne nabavlja se ali ima uslove koriščenja koje je propisao nosilac prava – kreator. Kreator – nosilac prava može da prodaje softver ali ne distribuira izvorni kod.
General Public License (GPL) Licenca i softver su dostupni i slobodni za upotrebu. Korisnici imaju pravo da koriste, modifikuju, dele i koriraju softver.
Licenca po uređaju (Machine – Device based license) Licenca koja je dodeljena uređaju. Omogućava svim korisnicima tog uređaja korišćenje softvera.
Licenca po korisniku (User License) Licenca koja je dodeljena identifikovanom korisniku. Omogućava korisniku da pristupa softveru bez obzira na broj uređaja koje koristi.
Licenca na pretplatu po korisniku (User Subscription License USL) Licenca po identifikovanom korisniku. Omogućava pristup korisnika uslugama tokom trajanja pretplate. Pojavljuje se kod Cloud usluga.
Licenca na mreži (Network license) Licenca koja pokriva sve uređaje koji dele isto mrežno okruženje.
Open Source License Softver koji je slobodan za upotrebu i nabavku ali sa licencom koja sadrži ograničenja.
Licenca po procesoru (Processor Based License) Licenca koja se meri po procesoru u navedenom uređaju. Obično pokriva sve procesore na fizičkom nivou.
Licenca po lokaciji (Site License) Licenca koja pokriva celu lokaciju. Lokacija se definiše ugovorom i može pokrivati različitu teritoriju, od dela teritorije koje zauzima preduzeće pa do države.
Pretplatnička licenca (Subscription License) Licenca koja važi tokom pretplaničkom perioda. U slučaju da se ne obnovi, korisnik nema više pravo na korišćenje softvera.
Privremena licenca (Trial – Shareware License) Može se nazvati i privremena licenca. Ova licenca važi za definisani period vremena tokom kojeg se softver može testirati pre nabavke.
Licenca za nadogradnju (Upgrade License) Licenca koja omogućava nadogradnju. Vrste nadogradnje mogu biti sa neke od predhodnih verzija ili sa nižeg na više izdanje.
Količinska licenca (Volume License) Nabavka veće količine licenci putem jedne transakcije.